Ján Garai

Rating a informácie o Ján Garai

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Ján Garai 10285 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 548310. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 36.7453% spoločností je horších ako Ján Garai.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti J&aacute;n Garai" href="http://jan-garai-41413300.sk-rating.com/">
   <img src="http://jan-garai-41413300.sk-rating.com/jan-garai-41413300.png" width="150" height="25" alt="Rating J&aacute;n Garai" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Ján Garai

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia